Quay trở lại chi tiết bài báo Báo cáo trường hợp: Hội chứng Kallmann ở nữ
Tải xuống