Đánh giá kết quả điều trị ung thư nội mạc tử cung bằng xạ trị
PDF

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

VJOG.vn. (2021). Đánh giá kết quả điều trị ung thư nội mạc tử cung bằng xạ trị. Tạp Chí Phụ sản, 19(1), 84. Truy vấn từ https://vjog.vn/journal/article/view/1231

Tóm tắt

Kensuke Sakai, Wataru Yamagami, Hiroko Machida, Yasuhiko Ebina, Yoichi Kobayashi, et al. A retrospective study for investigating the outcomes of endometrial cancer treated with radiotherapy, International Journal of Gynecology and Obstetrics, 2021, https://doi.org/10.1002/ijgo.13725

Từ khóa

Điểm báo
PDF

Tạp chí sẽ lưu giữ bản quyền phân phối, giao dịch đối với tất cả các bản thảo, bản toàn văn của bài báo đăng trên hệ thống. Mọi hình thức chia sẽ, trao đổi, giao dịch các sản phẩm thuộc hệ thống xuất bản vjog.vn mà không được sự đồng ý của chúng tôi sẽ là vi phạm bản quyền