Hiệu quả của các chiến lược tầm soát đái tháo đường thai kỳ
PDF

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

VJOG.vn. (2021). Hiệu quả của các chiến lược tầm soát đái tháo đường thai kỳ. Tạp Chí Phụ sản, 19(1), 82. Truy vấn từ https://vjog.vn/journal/article/view/1229

Tóm tắt

Teresa A. Hillier, M.D., Kathryn L. Pedula, M.S., Keith K. Ogasawara, M.D., Kimberly K. Vesco, M.D., M.P.H., Caryn E.S. Oshiro, Ph.D., Suzanne L. Lubarsky, M.D., and Jan Van Marter, M.P.A., R.N.
Hillier TA, Pedula KL, Ogasawara KK, et al. A Pragmatic, Randomized Clinical Trial of Gestational Diabetes Screening. N Engl J Med.2021;384(10):895-904. doi:10.1056/NEJMoa2026028

Link: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2026028

Từ khóa

Điểm báo
PDF

Tạp chí sẽ lưu giữ bản quyền phân phối, giao dịch đối với tất cả các bản thảo, bản toàn văn của bài báo đăng trên hệ thống. Mọi hình thức chia sẽ, trao đổi, giao dịch các sản phẩm thuộc hệ thống xuất bản vjog.vn mà không được sự đồng ý của chúng tôi sẽ là vi phạm bản quyền