Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một số yếu tố liên quan đến cặp vợ chồng vô sinh nguyên phát
PDF

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, Đắc N., Trần , T. T., Trần , Đức T., & Lê , M. T. (2021). Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một số yếu tố liên quan đến cặp vợ chồng vô sinh nguyên phát. Tạp Chí Phụ sản, 19(2), 41-47. https://doi.org/10.46755/vjog.2021.2.1224

Tóm tắt

Mục tiêu: Nghiên cứu nhắm đánh giá đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và nguyên nhân vô sinh của các cặp vợ chồng vô sinh nguyên phát. Đồng thời, tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến tình trạng vô sinh nguyên phát.

Đối tượng phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang 91 cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh sản được chẩn đoán vô sinh nguyên phát, đến khám và điều trị tại Trung tâm Nội tiết sinh sản và Vô sinh, Bệnh viện Trường Đại học Y dược Huế từ tháng 5/2020 đến tháng 4/2021.

Kết quả: Nguyên nhân vô sinh do cả 2 vợ chồng là 54,9%, trong đó vô sinh nam chiếm 21,3% và vô sinh nữ chiếm 18,7%. Nguyên nhân vô sinh nữ chủ yếu là rối loạn phóng noãn (62,6%) mà phần lớn là nguyên nhân PCOS (Polycystic Ovary Syndrome-hội chứng buồng trứng đa nang) (40,6%). Tỷ lệ vô sinh nguyên phát ở nhóm có chu kỳ kinh nguyệt không đều cao hơn so với nhóm có chu kỳ kinh nguyệt đều, tỷ lệ tương ứng là 82% so với 63,4% (OR= 2,6; 95% CI: 1,02 – 6,81; p=0,04). Nguyên nhân vô sinh nam chủ yếu là bất thường tinh trùng (78%). Ngoài ra, có 9,9% trường hợp có giãn tĩnh mạch thừng tinh. Tỷ lệ bất thường tinh dịch đồ ở nhóm đứt gãy DNA tinh trùng cao và trung bình cao hơn nhiều so với nhóm DFI (DNA fragmentation index - chỉ số phân mảnh DNA tinh trùng) thấp (tỷ lệ tương ứng là 82,1% và 81,5% so với 54,5%) với p=0,048. Không có mối liên quan giữa độ tuổi, BMI (Body mass index- chỉ số khối cơ thể) với tỷ lệ vô sinh nguyên phát ở 2 giới.

Kết luận: Vô sinh nguyên phát có nguyên nhân đồng thời cả nam giới và nữ giới chiếm tỷ lệ cao nhất, trong đó nguyên nhân phổ biến nhất bao gồm rối loạn phóng noãn và tinh dịch đồ bất thường. Đặc điểm chu kỳ kinh nguyệt và kết quả phân mảnh DNA tinh trùng là những yếu tố ảnh hưởng đến chức năng sinh sản ở nữ giới và nam giới. 

Từ khóa

Vô sinh nguyên phát, vô sinh
PDF
Creative Commons License

Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. .

Download

Dữ liệu downlad không hiện hữu.