Báo cáo loạt ca bệnh hiếm gặp: Ung thư buồng trứng trong thai kì
PDF

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn , H. H., & Phạm , D. H. (2021). Báo cáo loạt ca bệnh hiếm gặp: Ung thư buồng trứng trong thai kì. Tạp Chí Phụ sản, 19(2), 61-66. https://doi.org/10.46755/vjog.2021.2.1220

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Ung thư buồng trứng rất hiếm khi xảy ra trong thai kỳ, có tỷ lệ từ 0,2 - 3.8/100000 thai kỳ. Siêu âm là một công cụ có giá trị trong dự đoán bản chất lành hay ác tính của khối u buồng trứng dựa vào những mô hình IOTA. Chưa đủ bằng chứng để áp dụng mô hình tiên đoán lành ác các khối bướu buồng trứng trong thai kỳ. Mục tiêu của nghiên cứu: Mô tả đặc điểm lâm sàng, hình ảnh siêu âm, phương pháp điều trị, kết cục sản khoa của các trường hợp ung thư buồng trứng trong thai kỳ.

Đối tượng và Phương pháp nghiên cứu: Báo cáo hồi cứu được thực hiện từ tháng 01/2019 đến tháng 12/2020 tại Bệnh viện Từ Dũ. Từ hồ sơ bệnh án, chúng tôi xác định các trường hợp có chẩn đoán khối u buồng trứng trong thai kỳ loại trừ các trường hợp có biến chứng và được phẫu thuật với kết quả giải phẫu bệnh là bướu ác tính.

Kết quả: Chúng tôi thu thập 3 trường hợp ung thư buồng trứng trong thai kỳ trong thời gian từ tháng 01/2019 đến tháng 12/2020. Các thai phụ đều ở độ tuổi dưới 30 và được phẫu thuật cắt khối bướu trong thời gian tam cá nguyệt thứ hai (TCN II) của thai kỳ. Đặc điểm chung trên siêu âm của cả 3 trường hợp: khối bướu đều có kích thước lớn (>100 mm) và có mô đặc với bờ không đều. Hai trong ba trường hợp có tăng sinh mạch máu mức độ 3. Khi áp dụng mô hình chẩn đoán, hai trường hợp thuộc nhóm có nguy cơ ác tính theo quy tắc đơn giản nhưng cả ba trường hợp có nguy cơ ác tính theo mô hình ADNEX, tương ứng với nhóm O-RADS 4 hoặc 5. Kết cục thai kỳ: có 2 trường hợp thai đủ tháng, sinh thường và 1 trường hợp chấm dứt lúc thai 35 tuàn và đều có hóa trị trong thai kỳ.

Kết luận: Sử dụng các mô hình tiên đoán của nhóm IOTA như: quy tắc đơn giản, ADNEX, phân nhóm O-RADS có thể có giá trị cao trong phân định nguy cơ ác tính của khối bướu buồng trứng trong thai kỳ. Hóa trị có thể được thực hiện trong thai kỳ khi có chỉ định. Hóa trị có thể thực hiện trong thai kỳ và kết cục cho thai bước đầu ghi nhận khả quan.

Từ khóa

Ung thư buồng trứng trong thai kỳ, qui tắc đơn giản, ADNEX, IOTA, O-RADS
PDF
Creative Commons License

Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. .

Download

Dữ liệu downlad không hiện hữu.