Xét nghiệm phân mảnh DNA tinh trùng và khuyến cáo trong thực hành lâm sàng
PDF

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Lê, T. B. P., & Nguyễn, T. P. D. (2022). Xét nghiệm phân mảnh DNA tinh trùng và khuyến cáo trong thực hành lâm sàng . Tạp Chí Phụ sản, 19(3), 14-18. https://doi.org/10.46755/vjog.2021.3.1199

Tóm tắt

Tinh dịch đồ là xét nghiệm đầu tay đánh giá khả năng sinh sản nam giới, nhưng xét nghiệm này không thể phản ánh chính xác những biến đổi vật chất di truyền trong nhân tinh trùng, cũng như không thể tiên lượng được kết cục điều trị trong hỗ trợ sinh sản. Tính toàn vẹn DNA tinh trùng đóng vai trò quan trọng cho sự phát triển của phôi cũng như là dấu hiệu sinh học đại diện cho một tinh trùng khỏe mạnh. Do đó, các kỹ thuật xét nghiệm phân mảnh DNA tinh trùng ngày càng được thực hiện phổ biến. Hiện nay, một số kỹ thuật thường được sử dụng để đánh giá phân mảnh DNA tinh trùng bao gồm TUNEL (Terminal deoxynucleotidyl transferase dUTP nick end labeling), Comet (Single cell gel electrophore sis), SCD (Sperm chromatin dispersion) và SCSA (Sperm chromatin structure assay). Cho đến nay, vẫn chưa có khuyến cáo cụ thể cho chỉ định thực hiện xét nghiệm phân mảnh DNA tinh trùng. Bài tổng quan nhằm giới thiệu về các kỹ thuật xét nghiệm phân mảnh DNA tinh trùng cũng như tổng hợp khuyến cáo cho chỉ định thực hiện xét nghiệm này.

Từ khóa

Phân mảnh DNA tinh trùng, kỹ thuật xét nghiệm phân mảnh DNA tinh trùng, chỉ định thực hiện xét nghiệm phân mảnh DNA tinh trùng
PDF
Creative Commons License

Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. .

Download

Dữ liệu downlad không hiện hữu.