Tương lai sản khoa sau phẫu thuật điều trị thai ngoài tử cung đoạn kẽ
PDF

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, K. D., Nguyễn, T. L., Đinh, T. H., & Vương, T. N. L. (2021). Tương lai sản khoa sau phẫu thuật điều trị thai ngoài tử cung đoạn kẽ. Tạp Chí Phụ sản, 19(1), 11-15. https://doi.org/10.46755/vjog.2021.1.1179

Tóm tắt

Thai ngoài tử cung đoạn kẽ là một bệnh lý hiếm gặp nhưng nguy hiểm, ảnh hưởng đến tính mạng và tương lai sản khoa của người bệnh. Can thiệp phẫu thuật là một chọn lựa điều trị quan trọng, đôi khi là chỉ định tuyệt đối trong một số trường hợp. Hiện chưa có những đồng thuận về việc quản lý thai kỳ tiếp theo sau phẫu thuật điều trị thai ngoài tử cung đoạn kẽ, trong thực hành lâm sàng việc cung cấp thông tin chính xác cho người bệnh về những nguy cơ tiềm ẩn trong lần mang thai tiếp theo vẫn là một thách thức. Bài tổng quan nhằm mục đích đề cập đến những nguy cơ đáng ngại và đề xuất kế hoạch quản lý thai kỳ phù hợp sau phẫu thuật điều trị thai ngoài tử cung đoạn kẽ dựa trên những bằng chứng y học hiện tại.

Từ khóa

Thai ngoài tử cung đoạn kẽ, phẫu thuật xén góc hình chiêm, phẫu thuật cắt góc, phẫu thuật xẻ góc, tương lai sản khoa
PDF
Creative Commons License

Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. .