Nghiên cứu thiết lập khoảng giá trị tham chiếu cho các chỉ số Doppler động mạch phổi ở thai nhi có tăng trưởng bình thường
PDF

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Phạm, M. S., Nguyễn, V. Q. H., & Trần, Đình V. (2021). Nghiên cứu thiết lập khoảng giá trị tham chiếu cho các chỉ số Doppler động mạch phổi ở thai nhi có tăng trưởng bình thường. Tạp Chí Phụ sản, 19(1), 16-22. https://doi.org/10.46755/vjog.2021.1.1177

Tóm tắt

Mục tiêu: Thiết lập khoảng giá trị tham chiếu cho các chỉ số Doppler động mạch phổi ở thai nhi có tăng trưởng bình thường.

Phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang, tiến cứu, bao gồm 168 thai kỳ đơn thai có tuổi thai từ 28-40 tuần và tăng trưởng thai nhi bình thường. Khảo sát động mạch phổi chính của thai nhi bằng Doppler xung để đo các thông số sau: thời gian tăng tốc (AT), thời gian tống xuất (ET), tốc độ tối đa dòng chảy đạt được trong thì tâm thu (PSV), chỉ số xung (PI). Từ các phép đo, tính toán tỷ số AT/ET.

Kết quả: Tuổi trung bình của thai phụ trong nghiên cứu này là 29,79 ± 5,47 tuổi. Tuổi thai trung bình và cân nặng trung bình lúc sinh của thai nhi lần lượt là 35,55 ± 2,73 tuần và 2547 ± 647 gram. Có sự tăng dần có ý nghĩa thống kê của các thông số PSV, AT, và tỷ số AT/ET theo tuổi thai. Trong khi đó, PI giảm dần theo tuổi thai và có ý nghĩa thống kê. Sự biến thiên ET không có ý nghĩa trong suốt thai kỳ.

Kết luận: Một khoảng giá trị tham chiếu cho các thông số Doppler động mạch phổi chính ở thai tăng trưởng bình thường đã được thiết lập. Đó là một nguồn tham khảo để đối chiếu với những giá trị của các thông số Doppler dòng chảy động mạch phổi chính thai nhi trong thực hành lâm sàng.

Từ khóa

Doppler động mạch phổi, tỷ số AT/ET
PDF
Creative Commons License

Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. .

Download

Dữ liệu downlad không hiện hữu.