Nghiên cứu hiệu quả khởi phát chuyển dạ bằng propess đặt âm đạo
PDF

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Phạm, C. K., & Bùi, T. V. P. (2021). Nghiên cứu hiệu quả khởi phát chuyển dạ bằng propess đặt âm đạo. Tạp Chí Phụ sản, 19(1), 38-47. https://doi.org/10.46755/vjog.2021.1.1173

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả khởi phát chuyển dạ, tác dụng phụ và tai biến của Propess đặt âm đạo. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang gồm 39 phụ nữ mang thai quá ngày dự sinh (40 +1/7 – 42 +0/7) được khởi phát chuyển dạ tại khoa Phụ Sản – Bệnh viện Trường Đại học Y – Dược Huế, khoa Phụ Sản – Bệnh viện Trung ương Huế và khoa Sinh – Bệnh viện Sản Nhi Đà Nẵng trong thời gian từ tháng 06/2019 – 09/2020.

Kết quả: Hiệu quả gây chín muồi cổ tử cung là 76,9%; gây chuyển dạ thành công pha tiềm tàng là 74,4%. Khởi phát chuyển dạ đến pha tích cực là 51,3%. Tỉ lệ khởi phát chuyển dạ thành công sinh ngã âm đạo là 43,6% tổng mẫu nghiên cứu. Thời gian từ khi đặt thuốc đến khi có chuyển dạ thành công pha tiềm tàng trung bình là 8,4 giờ, đến pha tích cực trung bình là 9,8 giờ, đến khi sinh là 12,3 giờ. Tỉ lệ sản phụ sinh đường âm đạo trong vòng 12 giờ sau đặt Propess là 45,0%. Đa số các trường hợp không có tác dụng phụ nghiêm trọng và tai biến.

Kết luận: Propess đặt âm đạo có hiệu quả cao trong việc gây chín muồi cổ tử cung và gây chuyển dạ thành công pha tiềm tàng. Đa số các trường hợp không có tác dụng phụ nghiêm trọng và tai biến.

Từ khóa

chín muồi cổ tử cung, khởi phát chuyển dạ, Propess, tác dụng phụ
PDF
Creative Commons License

Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. .