Chất lượng tinh trùng của nam giới ở các cặp vợ chồng vô sinh và một số yếu tố liên quan
PDF

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Dương, V. S., Cao, N. T., & Lê, M. T. (2021). Chất lượng tinh trùng của nam giới ở các cặp vợ chồng vô sinh và một số yếu tố liên quan. Tạp Chí Phụ sản, 19(1), 67-74. https://doi.org/10.46755/vjog.2021.1.1171

Tóm tắt

Mục tiêu: Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá chất lượng tinh trùng của nam giới ở cặp vợ chồng vô sinh và một số yếu tố liên quan đến chất lượng tinh dịch đồ.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang tiến hành tại Trung tâm Nội tiết sinh sản và Vô sinh, Bệnh viện Đại học Y - Dược Huế, trên những trường hợp nam giới các cặp vợ chồng vô sinh đồng ý tham gia vào nghiên cứu từ 1/2017 – 8/2020. Tiến hành thu thập thông tin hành chính, tiền sử bệnh tật, thói quen sử dụng thuốc lá, rượu bia; thăm khám lâm sàng và cận lâm sàng bao gồm phân tích tinh dịch, tìm mối liên quan giữa chất lượng tinh dịch đồ và các yếu tố: tuổi, hút thuốc lá, rượu bia, chỉ số cơ thể.

Kết quả: Có 441 nam giới đủ các tiêu chuẩn được lựa chọn vào nghiên cứu. Nguyên nhân vô sinh do nam chiếm 19,7%. Tỷ lệ tinh dịch đồ bất thường là 71,9%; tỷ lệ tinh dịch đồ bất thường về mật độ, di động và hình thái lần lượt là 24,9%; 24,5% và 58,3%. Chưa thấy mối liên quan giữa chất lượng tinh trùng với tuổi, tiền sử bệnh, thói quen uống rượu và các chỉ số cơ thể. So với nhóm không hút thuốc: hút ≥ 20 điếu/ngày làm tăng nguy cơ bất thường tinh dịch đồ gấp 5,31 lần (KTC 95%: 1,22 - 23,09).

Kết luận: Chất lượng tinh dịch đồ bất thường nam giới ở cặp vợ chồng vô sinh chiếm tỷ lệ cao, đặc biệt hình thái tinh trùng. Hút thuốc làm tăng bất thường tinh dịch đồ.

Từ khóa

Đánh giá tinh dịch đồ
PDF
Creative Commons License

Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. .

Download

Dữ liệu downlad không hiện hữu.

Cùng tác giả