Nguy cơ ung thư nội mạc tử cung
PDF

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

VJOG.vn, Q. trị hệ thống. (2020). Nguy cơ ung thư nội mạc tử cung. Tạp Chí Phụ sản, 18(2), 92. Truy vấn từ https://vjog.vn/journal/article/view/1157

Tóm tắt

Nguồn:
Megan A. Clarke, Beverly J. Long, Mark E. Sherman, Maureen A. Lemens, Karl C. Podratz, Matthew R. Hopkins, Lisa J. Ahlberg, Lois
J. Mc Guire, Shannon K. Laughlin-Tommaso, Nicolas Wentzensen, Jamie N. Bakkum-Gamez. A prospective clinical cohort study of
women at increased risk for endometrial cancer, Gynecologic Oncology, 156 (2020), 169 - 177.

Từ khóa

Ung thư nội mạc tử cung
PDF
Creative Commons License

Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. .

Download

Dữ liệu downlad không hiện hữu.