Phơi nhiễm bột Talc vùng sinh dục và nguy cơ ung thư buồng trứng
PDF

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

VJOG.vn, Q. trị hệ thống. (2020). Phơi nhiễm bột Talc vùng sinh dục và nguy cơ ung thư buồng trứng. Tạp Chí Phụ sản, 18(2), 91. Truy vấn từ https://vjog.vn/journal/article/view/1156