Sàng lọc lệch bội bằng xét nghiệm cfDNA máu mẹ ở song thai: Kết quả cập nhật phân tích tổng hợp của Fetal Medicine Foundation
PDF

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

VJOG.vn, Q. trị hệ thống. (2020). Sàng lọc lệch bội bằng xét nghiệm cfDNA máu mẹ ở song thai: Kết quả cập nhật phân tích tổng hợp của Fetal Medicine Foundation. Tạp Chí Phụ sản, 18(2), 89. Truy vấn từ https://vjog.vn/journal/article/view/1154

Tóm tắt

Nguồn:
Gil.M.M, Galeva S., Konstantinidou L., Akolekar R., Plana M.N., Nicolaides K.H. Screening for trisomies by cfDNA testing of maternal
blood in twin pregnancy: update of The Fetal Medicine Foundation results and meta-analysis. Ultrasound Obstet Gynecol 2019; 53:
734-742.Published online in Wiley Online Library (wileyonlinelibrary.com). DOI: 10.1002/uog.20284

Từ khóa

cfDNA
PDF
Creative Commons License

Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. .

Download

Dữ liệu downlad không hiện hữu.