Tiêm tinh trùng vào bào tương noãn ở bệnh nhân vô sinh không do nam
PDF

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

VJOG.vn, Q. trị hệ thống. (2020). Tiêm tinh trùng vào bào tương noãn ở bệnh nhân vô sinh không do nam. Tạp Chí Phụ sản, 18(2), 85-86. Truy vấn từ https://vjog.vn/journal/article/view/1153