Kết quả sơ sinh sau phẫu thuật hội chứng truyền máu song thai bằng kỹ thuật laser quang đông tại bệnh viện Phụ sản Hà Nội
PDF

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Phan, T. H. T., Nguyễn, D. Ánh, Nguyễn, T. S., Nguyễn, T. T. H., Hồ, S. H., Vương, T. B. T., Ngô, T. H., Trần, Đức L., Nguyễn, V. C., & Dương, H. C. (2021). Kết quả sơ sinh sau phẫu thuật hội chứng truyền máu song thai bằng kỹ thuật laser quang đông tại bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Tạp Chí Phụ sản, 18(4), 22-27. https://doi.org/10.46755/vjog.2020.4.1152

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá kết quả sơ sinh và biến chứng thần kinh ngắn hạn sau phẫu thuật laser quang đôngđiều trị hội chứng truyền máu song thaitại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội

Đối tượng và Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu can thiệp theo dõi dọc, dữ liệu thu thập trong vòng 12 tháng từ tháng 10/2019 - tháng 9/2020 tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. 23 thai phụ song thai được chẩn đoán hội chứng truyền máu(Twin–Twin Transfusion Syndrome- TTTS)giai đoạn II – IV theo Quintero được thực hiện phẫu thuật nội soi buồng tử cung sử dụng Laser quang đông trong đó 12 trường hợp đông các cầu nối mạch theo phương pháp Solomon giữ 2 thai, 11 trường hợp giảm thiểu chọn lọc giữ 1 thai.

Kết quả: : Tỷ lệ sống ít nhất một thai 87%, tỷ lệ sống sơ sinh chung là 58,9%. Không có biến chứng thần kinh ngắn hạn nào được ghi nhận khi theo dõi sơ sinh đến 6 tháng tuổi sau sinh. Tuổi thai trung bình khi sinh là 33,05 ± 4,04 tuần, thời gian trung bình giữ thai thêm sau phẫu thuật là 12,5±4,97tuần. 70% trường hợp sinh trên 32 tuần và cân nặng sơ sinh trên 1500gr, 3 trường hợp đẻ cực non dưới 28 tuần cân nặng sơ sinh dưới 1000gr.

Kết luận: Phương pháp đông mạch máu bằng Laser để điều trị hội chứng truyền máu song thai tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đạt hiệu quả và tỉ lệ thai sinh sốngcao, chưa ghi nhận trường hợp nào có biến chứng thần kinh khi theo dõi sơ sinh đến 6 tháng sau sinh. Phẫu thuật nội soi laser quang đông có thể được coi là một lựa chọn điều trị hiệu quả cho TTTS giai đoạn II – IV trước 26 tuần tuổi thai.

 

Từ khóa

Phẫu thuật laser quang đông, hội chứng truyền máu song thai, siêu âm
PDF
Creative Commons License

Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. .