Bảo tồn chức năng sinh sản ở bệnh nhân ung thư vú
PDF

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Lê, V. H., & Lê, V. N. S. (2021). Bảo tồn chức năng sinh sản ở bệnh nhân ung thư vú. Tạp Chí Phụ sản, 18(4), 9-16. https://doi.org/10.46755/vjog.2020.4.1151

Tóm tắt

Ung thư vú là bệnh lý u ác tính thường gặp nhất ở phụ nữ trên toàn thế giới. Nhờ vào sự tiến bộ của điều trị ung thư, ung thư vú ngày nay có tỉ lệ sống sót cao so với các loại ung thư khác. Ngày nay, do xu hướng trì hoãn việc có con ở các phụ nữ trẻ, ngày càng nhiều phụ nữ ung thư vú trong độ tuổi sinh sản có nguyện vọng có con sau khi đẩy lùi bệnh ung thư. Tuy nhiên, các phụ nữ trẻ vượt qua được bệnh tật lại phải đối mặt với sự suy giảm khả năng sinh sản do hậu quả của các phương pháp điều trị ung thư gây độc sinh dục. Do đó, cần cân nhắc bảo tồn sinh sản ở các phụ nữ trẻ ung thư vú trước khi điều trị hóa trị liệu cho bệnh nhân. Để làm được điều này, đòi hỏi có một chiến lược chăm sóc toàn diện, đa chuyên ngành cho bệnh nhân, đồng thời có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bác sĩ ung bướu và bác sĩ hỗ trợ sinh sản để tối ưu hóa việc bảo tồn sinh sản cho các bệnh nhân này. Trong bài tổng quan này, chúng tôi cũng báo cáo hai trường hợp: một trường hợp trữ đông phôi và một trường hợp trữ đông trứng để bảo tồn sinh sản cho 2 bệnh nhân nữ ung thư vú có nguyện vọng sinh con trong tương lai tại bệnh viện Trung Ương Huế.

Từ khóa

Bảo tồn sinh sản, ung thư vú
PDF
Creative Commons License

Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. .