Thai ống cổ tử cung: Ca lâm sàng, tổng quan chẩn đoán và điều trị
PDF

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Lê, N. H., Lê, H. N., Nguyễn, V. Đức, Trần, T. H., & Trần, Đình L. (2021). Thai ống cổ tử cung: Ca lâm sàng, tổng quan chẩn đoán và điều trị. Tạp Chí Phụ sản, 18(4), 53-57. https://doi.org/10.46755/vjog.2020.4.1150

Tóm tắt

Thai ống cổ tử cung là một dạng thai ngoài tử cung hiếm gặp, trong đó thai làm tổ trong niêm mạc của ống cổ tử cung. Mặc dù tỷ lệ mắc thấp nhưng nó liên quan đến tỷ lệ tử vong cao, cần can thiệp kịp thời để tránh phải cắt bỏ tử cung và bảo tồn khả năng sinh sản. Chúng tôi báo cáo một trường hợp thai làm tổ ống cổ tử cung được điều trị bảo tồn thành công bằng phương pháp methotrexate tại chỗ và toàn thân, chèn Foley cầm máu và thảo luận tổng quan về phương pháp chẩn đoán và điều trị.

Từ khóa

Thai làm tổ tại cổ tử cung, thai ngoài tử cung, methotrexate
PDF
Creative Commons License

Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. .