Khảo sát các đặc điểm của u xơ tử cung ở các trường hợp vô sinh
PDF

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Võ, T. N. Ánh, & Lê, M. T. (2020). Khảo sát các đặc điểm của u xơ tử cung ở các trường hợp vô sinh. Tạp Chí Phụ sản, 18(3), 60-64. https://doi.org/10.46755/vjog.2020.3.1143

Tóm tắt

Mục tiêu: Khảo sát đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của u xơ tử cung ở các trường hợp vô sinh.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 70 bệnh nhân được chẩn đoán vô sinh có u xơ tử cung tại Trung tâm nội tiết sinh sản và Vô sinh, bệnh viện Trường Đại học Y dược Huế từ tháng 5/2019 đến tháng 6/2020. 

Kết quả: Bệnh nhân vô sinh có u xơ tử cung thường gặp nhất ở nhóm tuổi 30-39 tuổi, BMI trung bình 21,3 ± 0,3 kg/m2, vô sinh nguyên phát chiếm tỉ lệ 62,9%, thời gian vô sinh trung bình là 4,4 ± 0,4 năm, 8,6% trường hợp vô sinh chỉ do u xơ tử cung, 91,4% có kèm các nguyên nhân khác. Đau bụng và rối loạn kinh nguyệt là hai triệu chứng thường gặp nhất chiếm tỷ lệ 51,4% và 30,0%, cường kinh và rong kinh là hai rối loạn kinh nguyệt phổ biến nhất chiếm tỷ lệ lần lượt là 66,7%, 47,6%, số lượng u xơ trung bình 1,8 ± 0,2, đa số bệnh nhân chỉ có 1 khối u chiếm 61,4%, vị trí chủ yếu ở thân (84,9%), trong cơ tử cung (81,0%), phân loại chủ yếu là FIGO4 (77,0%), đường kính trung bình 21,5 ± 1,0 mm. 

Kết luận: Triệu chứng lâm sàng và đặc điểm cận lâm sàng của u xơ tử cung ở bệnh nhân vô sinh khá đa dạng. Cần thực hiện thêm các nghiên nghiên cứu về tác động của u xơ tử cung và hiệu quả điều trị vô sinh ở nhóm bệnh nhân này.

Từ khóa

U xơ tử cung, vô sinh
PDF
Creative Commons License

Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. .

Download

Dữ liệu downlad không hiện hữu.