Bơm tế bào bạch cầu đơn nhân máu ngoại vi tự thân vào buồng tử cung ở những bệnh nhân thất bại làm tổ liên tiếp: Một phân tích tổng hợp và cộng gộp
PDF

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Arezoo Maleki-Hajiagha, Maryam Razavi, Mahroo Rezaeinejad, Safoura Rouholamin, Amir Almasi-Hashiani, Reihaneh Pirjani, Mahdi Sepidarkish. Journal of Reproductive Immunology 131 (2019): 50-56. (2020). Bơm tế bào bạch cầu đơn nhân máu ngoại vi tự thân vào buồng tử cung ở những bệnh nhân thất bại làm tổ liên tiếp: Một phân tích tổng hợp và cộng gộp. Tạp Chí Phụ sản, 18(1), 99. Truy vấn từ https://vjog.vn/journal/article/view/1134

Tóm tắt

Thất bại làm tổ liên tiếp thường được định nghĩa là thất bại có thai lâm sàng sau khi chuyển ít nhất bốn phôi chất lượng tốt ở ít nhất ba chu kỳ chuyển phôi tươi hoặc phôi trữ vào buồng tử cung bình thường. Thất bại làm tổ liên tiếp vẫn là một thách thức lớn ở những bệnh nhân thực hiện TTTON. Rối loạn làm tổ của phôi là hậu quả của sự suy giảm xâm nhập của nguyên bào nuôi và sự chấp nhận kém của nội mạc tử cung, được xem là một trong những nguyên nhân quan trọng nhất của thất bại làm tổ liên tiếp và sẩy thai sớm. Phức hợp tương tác nội tiết và miễn dịch giữa các tế bào mô đệm và tế bào nuôi có thể đóng vai trò quan trọng trong quá trình làm tổ được nhiều tác giả nhắc đến trong y văn. Vì vậy cho đến nay, nhiều thử nghiệm in vitro và in vivo đã được thực hiện nhằm đánh giá hiệu quả của các liệu pháp dựa trên mô và dựa trên tế bào khác nhau, cũng như các phương pháp điều hòa miễn dịch nhằm cải thiện tỉ lệ làm tổ và kết cục chuyển phôi.

Từ khóa

bạch cầu đơn nhân, máu ngoại vi tự thân, buồng tử cung
PDF

Tạp chí sẽ lưu giữ bản quyền phân phối, giao dịch đối với tất cả các bản thảo, bản toàn văn của bài báo đăng trên hệ thống. Mọi hình thức chia sẽ, trao đổi, giao dịch các sản phẩm thuộc hệ thống xuất bản vjog.vn mà không được sự đồng ý của chúng tôi sẽ là vi phạm bản quyền

Download

Dữ liệu downlad không hiện hữu.