Hở sẹo vết mổ cũ và kích thích buồng trứng - thụ tinh trong ống nghiệm: Cân nhắc cho các chuyên gia hỗ trợ sinh sản
PDF

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

B. Lawrenz, L. Melado, N. Garrido, C. Coughlan, D. Markova, và H.M. Fatemi Human Reproduction, pp 1-11, 2019. (2020). Hở sẹo vết mổ cũ và kích thích buồng trứng - thụ tinh trong ống nghiệm: Cân nhắc cho các chuyên gia hỗ trợ sinh sản. Tạp Chí Phụ sản, 18(1), 98. Truy vấn từ https://vjog.vn/journal/article/view/1133

Tóm tắt

Câu hỏi nghiên cứu: Sự phát triển dịch trong buồng tử cung trong quá trình kích thích buồng trứng ở những bệnh nhân có hở sẹo vết mổ cũ sau mổ lấy thai gây ra các nguy cơ gì?
Trả lời tóm tắt: ở những bệnh nhân hiện diện hở sẹo vết mổ cũ, nguy cơ phát triển dịch trong buồng tử cung trong quá trình kích thích buồng trứng- TTTON lên đến gần 40%; do đó, việc loại bỏ dịch tích tụ trong quá trình kích thích, đặc biệt là tại thời điểm chuyển phôi cần đặc biệt chú ý, trong trường hợp này, kết cục sinh sản của các chu kỳ chuyển phôi trữ dường như không bị ảnh hưởng.

Từ khóa

kích thích buồng trứng, thụ tinh trong ống nghiệm
PDF

Tạp chí sẽ lưu giữ bản quyền phân phối, giao dịch đối với tất cả các bản thảo, bản toàn văn của bài báo đăng trên hệ thống. Mọi hình thức chia sẽ, trao đổi, giao dịch các sản phẩm thuộc hệ thống xuất bản vjog.vn mà không được sự đồng ý của chúng tôi sẽ là vi phạm bản quyền

Download

Dữ liệu downlad không hiện hữu.