So sánh giá trị của CA 125, HE 4, điểm siêu âm, roma trong chẩn đoán phân biệt khối u buồng trứng
PDF

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

K. Aslan, M. Anıl Onan et al., Comparison of HE 4, CA 125, ROMA score and ultrasound score in the differential diagnosis of ovarian masses, J Gynecol Obstet Hum Reprod (2020). (2020). So sánh giá trị của CA 125, HE 4, điểm siêu âm, roma trong chẩn đoán phân biệt khối u buồng trứng. Tạp Chí Phụ sản, 18(1), 95. Truy vấn từ https://vjog.vn/journal/article/view/1131

Tóm tắt

Nghiên cứu của Meys và cộng sư cho thấy giá trị của siêu âm với độ nhạy và độ đặc hiệu tương ứng là 93%, 89% trong dự đoán khối u buồng trứng ác tính. Vì kết quả của đánh giá siêu âm chủ quan phụ thuộc vào kinh nghiệm người siêu âm, nên hệ thống tính điểm khác nhau đã được được tạo ra để tăng hiệu quả chẩn đoán của công cụ này. Một trong số đó là điểm USG (Ultrasonography) bao gồm 5 đặc điểm gợi ý ác tính: nang nhiều thùy, có thành phần đặc, hiện diện cả 2 bên buồng trứng, dịch báng ổ bụng, di căn ổ phúc mạc.

Từ khóa

u buồng trứng
PDF

Tạp chí sẽ lưu giữ bản quyền phân phối, giao dịch đối với tất cả các bản thảo, bản toàn văn của bài báo đăng trên hệ thống. Mọi hình thức chia sẽ, trao đổi, giao dịch các sản phẩm thuộc hệ thống xuất bản vjog.vn mà không được sự đồng ý của chúng tôi sẽ là vi phạm bản quyền

Download

Dữ liệu downlad không hiện hữu.