Aspirin liều thấp trong dự phòng chuyển dạ sinh non ở sản phụ mang thai con so đơn thai (Aspirin): Thử nghiệm ngẫu nhiên, mù đôi, giả dược
PDF

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Matthew K Hoffman, Shivaprasad S Goudar, Bhalachandra S Kodkany, Mrityunjay Metgud, Manjunath Somannavar, Jean Okitawutshu, Adrien Lokangaka, Antoinette Tshefu, Carl L Bose, Abigail Mwapule, Musaku Mwenechanya, Elwyn Chomba, Waldemar A Carlo, Javier Chicu. (2020). Aspirin liều thấp trong dự phòng chuyển dạ sinh non ở sản phụ mang thai con so đơn thai (Aspirin): Thử nghiệm ngẫu nhiên, mù đôi, giả dược. Tạp Chí Phụ sản, 18(1), 94. Truy vấn từ https://vjog.vn/journal/article/view/1130

Tóm tắt

Sinh non vẫn còn là một nguyên nhân phổ biến gây nên tử vong chu sinh, tạo nên một gánh nặng lớn cho các nước thu nhập thấp và trung bình. Các phân tích tổng hợp liều thấp aspirin trong dự phòng tiền sản giật gợi ý tỉ lệ sinh non cũng được giảm, cụ thể nếu aspirin được bắt đầu sử dụng trước 16 tuần.

Từ khóa

sinh non, thai con so đơn thai, Aspirin
PDF

Tạp chí sẽ lưu giữ bản quyền phân phối, giao dịch đối với tất cả các bản thảo, bản toàn văn của bài báo đăng trên hệ thống. Mọi hình thức chia sẽ, trao đổi, giao dịch các sản phẩm thuộc hệ thống xuất bản vjog.vn mà không được sự đồng ý của chúng tôi sẽ là vi phạm bản quyền

Download

Dữ liệu downlad không hiện hữu.