Quay trở lại chi tiết bài báo Dự báo diễn tiến của thai làm tổ vết mổ cũ dựa vào siêu âm trước sinh: Dấu hiệu “Cross-over”
Tải xuống