Quản lý vô tinh tắc nghẽn: Ý kiến Hiệp hội Sản phụ khoa Hoa Kỳ
PDF

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Ủy ban thực hành của Hiệp hội Hỗ trợ sinh sản Hoa Kỳ cộng tác với Hiệp hội Sinh Sản Nam và Niệu khoa. (2020). Quản lý vô tinh tắc nghẽn: Ý kiến Hiệp hội Sản phụ khoa Hoa Kỳ. Tạp Chí Phụ sản, 18(1), 90-91. Truy vấn từ https://vjog.vn/journal/article/view/1126

Tóm tắt

Ủy ban thực hành của Hiệp hội Hỗ trợ sinh sản Hoa Kỳ cộng tác với Hiệp hội Sinh Sản Nam và Niệu khoa
Tài liệu này thay thế cho các tài liệu của Hiệp hội Hỗ trợ Sinh Sản Hoa Kỳ có tiêu đề “Thu thập tinh trùng cho vô tinh tắc nghẽn” và “Quản lý vô sinh do vô tinh tắc nghẽn”, xuất bản lần cuối vào năm 2008

Từ khóa

vô tinh tắc nghẽn
PDF

Tạp chí sẽ lưu giữ bản quyền phân phối, giao dịch đối với tất cả các bản thảo, bản toàn văn của bài báo đăng trên hệ thống. Mọi hình thức chia sẽ, trao đổi, giao dịch các sản phẩm thuộc hệ thống xuất bản vjog.vn mà không được sự đồng ý của chúng tôi sẽ là vi phạm bản quyền

Download

Dữ liệu downlad không hiện hữu.