Phân loại và quản lý quá sản nội mạc tử cung
PDF

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Marie-Hel ene Auclair, Paul J. Yong, Shannon Salvador, Jackie Thurston, Terence (Terry) J. Colgan, Alexandra Sebastianelli. (2020). Phân loại và quản lý quá sản nội mạc tử cung. Tạp Chí Phụ sản, 18(1), 89. Truy vấn từ https://vjog.vn/journal/article/view/1125

Tóm tắt

Mục đích của khuyến cáo này là giúp các bác sĩ tuyến cơ sở và bác sĩ phụ khoa trong việc đánh giá ban đầu những phụ nữ có nghi ngờ quá sản nội mạc tử cung (QSNMTC) và để hướng dẫn phương pháp điều trị tối ưu cho những phụ nữ có bệnh lý này. Nhóm nghiên cứu tìm kiếm ở các thư viện PubMed, Cochrane Wiley và Cochrane Systematic Reviews từ năm 2000 với các từ khóa có liên quan đến QSNMTC. Số nghiên cứu được tìm thấy là 2152 và có 82 nghiên cứu thỏa mãn các tiêu chí để đưa vào khuyến cáo này. Nội dung và khuyến cáo được biên soạn và bình duyệt bởi Hiệp hội ung thư phụ khoa Canada (GOC) và Hiệp hội Sản phụ khoa Canada (SCOG). Mức độ bằng chứng được xây dựng dựa trên tiêu chuẩn GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation), bao gồm cả độ mạnh và yếu của khuyến cáo.

Từ khóa

quá sản nội mạc tử cung
PDF

Tạp chí sẽ lưu giữ bản quyền phân phối, giao dịch đối với tất cả các bản thảo, bản toàn văn của bài báo đăng trên hệ thống. Mọi hình thức chia sẽ, trao đổi, giao dịch các sản phẩm thuộc hệ thống xuất bản vjog.vn mà không được sự đồng ý của chúng tôi sẽ là vi phạm bản quyền

Download

Dữ liệu downlad không hiện hữu.