Xác định giá trị của bể lớn hố sau trên siêu âm thai từ 11 tuần- 13 tuần 06 ngày
PDF

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, H. L., Trần, D. C., & Nguyễn, T. T. H. (2021). Xác định giá trị của bể lớn hố sau trên siêu âm thai từ 11 tuần- 13 tuần 06 ngày. Tạp Chí Phụ sản, 18(4), 17-21. https://doi.org/10.46755/vjog.2020.4.1123

Tóm tắt

Bể lớn hố sau là cấu trúc nằm trong hố sau ở não thai nhi xuất hiện từ rất sớm nhưng có thể khảo sát trên siêu âm từ 11-13 tuần 06 ngày, mất bể lớn hố sau trên siêu âm có thể là dấu hiệu gợi ý của bệnh cảnh thoát vị não- màng não. 

Mục tiêu nghiên cứu: Xác định giá trị của bể lớn hố sau trên siêu âm từ 11- 13 tuần 06 ngày.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: cắt ngang mô tả trên 380 thai phụ mang đơn thai có tuổi thai từ 11 tuần đến 13 tuần 06 ngày. Loại trừ những trường hợp bất thường sớm hình thái thai nhi. Đo các chỉ số chiều dài đầu mông (CRL), đường kính lưỡng đỉnh (BPD), chu vi đầu (HC), Bể lớn hố sau (CM). Mỗi chỉ số được đo hai lần lấy giá trị trung bình. Xây dựng phương trình tương quan tuyến tính của CM với CRL, BPD, HC. Tính các giá trị 5th, 95th của CM theo CRL. 

Kết quả: Giá trị trung bình của CM là 2,64 ± 0,673. Kích thước của bể lớn hố sau không liên quan tuyến tính với chiều dài đầu mông, đường kính lưỡng đỉnh và chu vi đầu thai nhi. Trong khoảng CRL từ 45-54mm giá trị 5th và 95th percentil của CM là 2,0mm và 3,0mm.  CRL từ 55-64mm giá trị 5th và 95th percentil của CM là 2,0mm và 4,0mm. CRL từ 65-74mm giá trị 5th và 95th percentil của CM là 2,0mm và 4,0mm. CRL từ 75-84mm giá trị 5th và 95th percentil của CM là 2,0mm và 6,0mm. 

Kết luận: Đánh giá cấu trúc hố sau trên đường cắt đứng dọc giữa thai nhi ở tuổi thai 11-13 tuần 06 ngày và đo kích thước bể lớn hố sau để chẩn đoán sớm các bất thường hệ thần kinh trung ương.

Từ khóa

chiều dài đầu mông (CRL), đường kính lưỡng đỉnh (BPD), chu vi đầu (HC), kích thước bể lớn hố sau (CM)
PDF
Creative Commons License

Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. .