Quay trở lại chi tiết bài báo Chèn bóng buồng tử cung cầm máu trong khối u nguyên bào nuôi: Nhân một trường hợp
Tải xuống