Trầm cảm ba tháng cuối thai kỳ và các yếu tố liên quan
PDF

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, T. P., Nguyễn, T. T. T., Hồ, T. V., Nguyễn, V. H., Nguyễn, V. A., Nguyễn, T. N., Nguyễn, Q. N. L., & Trần, M. L. (2020). Trầm cảm ba tháng cuối thai kỳ và các yếu tố liên quan. Tạp Chí Phụ sản, 18(2), 30-36. https://doi.org/10.46755/vjog.2020.2.1106

Tóm tắt

Mục tiêu: Xác định tỷ lệ thai phụ có triệu chứng trầm cảm trước sinh trong ba tháng cuối thai kỳ và các yếu tố liên quan.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 903 thai phụ mang thai ở ba tháng cuối tại khoa Phụ sản Bệnh viện Trường Đại học Y dược Huế. Sàng lọc trầm cảm bằng Thang Đánh Giá Trầm Cảm Beck II (BDI-II) bản tiếng Việt của Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia. Kết quả sàng lọc có triệu chứng trầm cảm ở điểm cắt BDI-II ≥ 18 điểm.

Kết quả: Tỷ lệ thai phụ có triệu chứng trầm cảm trong ba tháng cuối thai kỳ là 8,7%. Các yếu tố liên quan gồm tiếp xúc khói thuốc lá trong thai kỳ, tình trạng độc thân/góa/ly thân/ly hôn, thiếu hỗ trợ từ chồng trong công việc gia đình, bất đồng quan điểm giữa vợ và chồng, bạo lực gia đình, không hạnh phúc trong hôn nhân, không lên kế hoạch mang thai.

Kết luận: Trầm cảm trong thời kỳ mang thai chiếm tỷ lệ tương đối cao và liên quan chủ yếu với các yếu tố nguy cơ về gia đình và tình trạng hôn nhân.

Từ khóa

trầm cảm trước sinh, Thang Đánh Giá Trầm Cảm Beck II (BDI-II)
PDF
Creative Commons License

Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. .

Download

Dữ liệu downlad không hiện hữu.