Hiệu quả của chương trình can thiệp tăng cường tuân thủ quy trình rửa tay phẫu thuật tại Bệnh viện Hùng Vương năm 2019
PDF

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Trần, T. T. H., Đinh, P. P. A., Trần, T. M. H., Nguyễn, T. K. T., Ngô, T. T. T., Nguyễn, K. D., Vũ, Q. T., & Phan, T. H. (2020). Hiệu quả của chương trình can thiệp tăng cường tuân thủ quy trình rửa tay phẫu thuật tại Bệnh viện Hùng Vương năm 2019. Tạp Chí Phụ sản, 18(2), 43-47. https://doi.org/10.46755/vjog.2020.2.1098

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Rửa tay phẫu thuật (RTPT) là một trong những biện pháp quan trọng giúp phòng ngừa nhiễm khuẩn vết mổ (NKVM). Nghiên cứu này nhằm đánh giá hiệu quả của chương trình can thiệp đối với sự tuân thủ RTPT của NVYT tại Bệnh viện Hùng Vương.

Mục tiêu: Tăng tỉ lệ tuân thủ RTPT của NVYT tại Bệnh viện Hùng Vương sau can thiệp.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu can thiệp từ tháng 07/2019 đến 11/2019, gồm 3 giai đoạn: (1) Xác định tỉ lệ tuân thủ RTPT trước can thiệp, (2) Tiến hành can thiệp: cung cấp phương tiện nhắc nhở tuân thủ (video, màn hình chiếu và đồng hồ đếm giờ tự động tại các bồn RTPT); cung cấp đường link và mã QR code để truy cập online và chiếu trực tiếp video hướng dẫn thực hiện Quy trình vệ sinh tay phẫu thuật của bệnh viện tại khu vực RTPT; Thực hiện giám sát trực tiếp để nhắc nhở và hướng dẫn NVYT thực hiện đúng quy trình kết hợp với giám sát camera để phản hồi chính xác sự tuân thủ; Thực hiện phản hồi theo nhiều bậc (phản hồi cho cá nhân, cho trưởng tua trực/khoa phòng, nêu tên trong giao ban viện và gửi tên cho phòng Kế hoạch tổng hợp để tạm ngưng chia mổ), (3) Đánh giá lại tỉ lệ tuân thủ RTPT sau can thiệp.

Kết quả: Tổng số cơ hội RTPT quan sát được trước và sau can thiệp là 787 cơ hội. Tỉ lệ tuân thủ RTPT đúng quy trình cải thiện rõ rệt, từ 48,8% lên 71,8% (PR=2,7, KTC 95%: 1,98-3,57, p<0,01). Tỉ lệ tuân thủ khi giám sát qua camera cũng tăng từ 22,1% lên 57,9% (PR=4,8, KTC95%: 3,14-7,47, p<0,01). Tỉ lệ tuân thủ của điều dưỡng dụng cụ và phẫu thuật viên đều cải thiện rõ rệt sau can thiệp (p<0,01). Tỉ lệ áp dụng quy trình RTPT mới tăng so với trước can thiệp từ 90,2% lên 99,5%.

Kết luận: Chương trình can thiệp tăng cường tuân thủ quy trình RTPT đã giúp cải thiện tỉ lệ tuân thủ RTPT của NVYT.

Từ khóa

Rửa tay phẫu thuật, vệ sinh tay phẫu thuật, vệ sinh tay ngoại khoa
PDF
Creative Commons License

Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. .

Download

Dữ liệu downlad không hiện hữu.