Siêu âm chẩn đoán vỡ tử cung tự phát trên sẹo mổ thai đoạn kẽ - Báo cáo một trường hợp
PDF

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, Đình V., & Giang, H. V. (2020). Siêu âm chẩn đoán vỡ tử cung tự phát trên sẹo mổ thai đoạn kẽ - Báo cáo một trường hợp. Tạp Chí Phụ sản, 18(2), 80-84. https://doi.org/10.46755/vjog.2020.2.1088

Tóm tắt

Vỡ tử cung là một cấp cứu sản khoa. Vỡ tử cung thường xảy ra trên tử cung có sẹo mổ cũ. Tuy nhiên, vỡ tử cung tự phát trên vết mổ thai đoạn kẽ được chẩn đoán sớm bằng siêu âm thường hiếm gặp.  Chúng tôi báo cáo một trường hợp vỡ tử cung lúc 33 tuần. Bệnh nhân có tiền sử mổ thai đoạn kẽ cách nay khoảng 13 tháng. Siêu âm cấp cứu được thực hiện sau khi khám lâm sàng chẩn đoán nứt hoặc vỡ tử cung. Bệnh nhân được mổ cấp cứu và được chẩn đoán xác định là vỡ tử cung kèm với xuất huyết nội và được phẫu thuật bảo tồn tử cung.

Trường hợp này cho thấy giá trị của siêu âm để đánh giá những bệnh nhân có nguy cơ vỡ tử cung khi xuất hiện các dấu hiệu lâm sàng nhẹ.

Từ khóa

phẫu thuật xén góc tử cung, sẹo mổ tử cung, vỡ tử cung, siêu âm
PDF
Creative Commons License

Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. .

Download

Dữ liệu downlad không hiện hữu.