Quay trở lại chi tiết bài báo Đơn liều 50mg/m2 Methotrexate trong điều trị thai ngoài tử cung ở Bệnh viện Hùng Vương
Tải xuống