Đơn liều 50mg/m2 Methotrexate trong điều trị thai ngoài tử cung ở Bệnh viện Hùng Vương
PDF

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Lê, N. H. Y., Nguyễn, T. K. A., Hồ, V. T., Hoàng, T. T. T., & Trần, T. N. M. (2020). Đơn liều 50mg/m2 Methotrexate trong điều trị thai ngoài tử cung ở Bệnh viện Hùng Vương. Tạp Chí Phụ sản, 18(2), 63-66. https://doi.org/10.46755/vjog.2020.2.1087

Tóm tắt

Giới thiệu: Thai ngoài tử cung (TNTC) là nguyên nhân gây tử vong và bệnh tật trong ba tháng đầu thai kỳ. Chẩn đoán và điều trị không phẫu thuật sớm, đúng thời điểm làm giảm đáng kể tỉ lệ tử vong của bệnh nhân TNTC và cải thiện dự hậu sinh sản

Phương pháp nghiên cứu: đây là một thiết kế mô tả loạt ca tiến cứu trên 152 trường hợp TNTC trong thời gian 01/01/2018-30/06/2018. Phác đồ điều trị là tiêm bắp đơn liều Methotrexate 50mg/m2. Kết cục thành công khi nồng độ beta hCG âm tính với không thấy khối bất thường trên siêu âm và không phải phẫu thuật trong thời gian theo dõi

Kết quả: Tỉ lệ điều trị thành công TNTC với phác đồ đơn liều đạt được trên 134 (88,2%) bệnh nhân. Nồng độ beta hCG liên quan đến sự thành công này. Bệnh nhân có nồng độ beta hCG<1000 IU/L sẽ có tỷ lệ thành công gấp 1.14 so với nhóm có beta hCG > 1000IU/L. Không có biến cố bất lợi có ý nghĩa xảy ra trong nghiên cứu. Chi phí điều trị thân thiện với tầng lớp thu nhập thấp, trung bình 1.360.958 đồng Việt Nam cho một trường hợp

Kết luận: Phác đồ Methotrexate đơn liều 50mg/m2 thành công trong điều trị TNTC. Nó có thể hiệu quả, kinh tế và đạt dự hậu sinh sản tốt hơn so với phẫu thuật.

Từ khóa

Thai ngoài tử cung, Methotrexate, đơn liều, beta hCG
PDF
Creative Commons License

Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. .

Download

Dữ liệu downlad không hiện hữu.