Thông báo về việc đăng ký tài khoản tại hệ thống vjog.vn
Tháng hai 3, 2020

Thông báo về việc đăng ký tài khoản tại hệ thống vjog.vn

Kính chào quý vị.

Để có thể tải các bài báo dạng PDF toàn văn, gửi bản thảo, tham gia phản biện thì quý vị phải có tài khoản tại hệ thống. Hệ thống quản lý xuất bản của Tạp chí Phụ sản xin gửi đến quý vị một số lưu ý khi đăng ký tài khoản như sau:

Tài khoản bao gồm môt số thông tin cơ bản như: họ và tên, email, đơn vị công tác,... tên đăng nhập và mật khẩu. Các thông tin này quý vị lưu ý phải cung cấp đúng tiêu chuẩn như: phải viết tiếng việt có dấu, viết hoa chữ cái đầu tiên, nên ưu tiên dùng email công vụ,...để chúng tôi có thể xác thực được thông tin.

Phải nhập đúng họ, tên đệm và tên tương ứng với tiếng anh là First name và Last name vào đúng ô nhập thông tin.

Đơn vị công tác: vui lòng ghi rỏ tên bộ môn, khoa, phòng thuộc trung tâm, viện, bệnh viện, trường đại học, đại học... Đối với học viên, nghiên cứu sinh thì vẫn ghi thông tin tại đơn vị mình hiện đang công tác. Nếu học viên, nghiên cứu sinh chưa có đơn vị công tác thì ghi thông tin tại đơn vị mình đang đào tạo.