Tạp chí Phụ sản

Tạp chí Phụ Sản (ISSN 1859–3844, DOI: 10.46755/vjog)  sẽ công bố các công trình nghiên cứu khoa học, bài viết tổng quan cũng như các báo cáo trường hợp lâm sàng đặc biệt, liên quan đến các lĩnh vực sản phụ khoa, sơ sinh và nội tiết sinh sản, vô sinh được xuất bản định kỳ mỗi quý (4 số mỗi năm) và một số số đặc biệt.  Bài viết gởi về tòa soạn cần tuân thủ quy định về hình thức của tạp chí và theo quy trình tại đây.

Mỗi bài viết sẽ được nhận xét bởi 2 phản biện độc lập do Ban biên tập giới thiệu, là những chuyên gia về các lĩnh vực liên quan, để nhận xét tính mới, ý nghĩa khoa học và tính thực tiễn của mỗi bài viết và chấp nhận đăng. Tác giả bài viết sẽ chịu trách nhiệm về nội dung bài của mình và có trách nhiệm phản hồi với mọi ý kiến của độc giả sau khi công bố.

Mỗi bài báo khoa học được chấp nhận đăng trên tạp chí phụ sản được Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước đánh giá 0,5 điểm/công trình về mặt đóng góp khoa học. 

Số mới ra
Tập 22 Số 2 (2024)

Nghiên cứu

Prevalence and factors related to postpartum depression among women in Dong Nai Province, Vietnam in COVID-19 pandemic
Nguyen Thien Huy, Nguyen Minh Chau, Nguyen Manh Hoan
17-26
https://doi.org/10.46755/vjog.2024.2.1622
PDF (English)
Comparison of Foley catheter and dinoprostone for labor induction in nulliparous women with Bishop’s score less than 5
Nguyen Thi Kim Anh
27-32
https://doi.org/10.46755/vjog.2024.2.1676
PDF (English)
Pregnancy outcomes in late-onset fetal growth restriction: a Delphi consensus-based approach
Hoang Ngoc Tu, Ho Tran Tuan Hung, Nguyen Vu Quoc Huy
33-39
https://doi.org/10.46755/vjog.2024.2.1678
PDF (English)
Features and management of stillbirth in the first trimester of pregnancy
Nguyen Thi Hien Vy, Phan Tien Dat, Le Thi Hong Thien, Pham Anh Minh, Tran Phuc Minh, Vo Van Duc, Hoang The Hiep, Nguyen Thi Van Kieu
40-44
https://doi.org/10.46755/vjog.2024.2.1684
PDF (English)
Outpatient management of missing strings IUD and partial penetrating IUD at Tu Du Hospital 2022 - 2023
Ngo Thi Yen, Tran Ngoc Hai, Pham Quang Nhat, Doan Vu Dai Nam, Nguyen Thi Ngoc Khanh
45-53
https://doi.org/10.46755/vjog.2024.2.1682
PDF (English)
Results of surgical treatment of ectopic pregnancy at Ha Noi Obstetrics and Gynecology Hospital in 2023
Nguyen Thi Thu Ha, Nguyen Kieu Oanh, Do Tuan Dat, Phan Thi Huyen Thuong, Nguyen Moc Lan
54-58
https://doi.org/10.46755/vjog.2024.2.1689
PDF (English)
Research on clinical pregnancy rate and some factors related to IVF outcomes in women with polycystic ovary syndrome at Can Tho Obstetrics and Gynecology Hospital
Nguyen Thai Hoang, Nguyen Thi Thanh Dung, Le Hong Thinh, Vo Thi Kim Que, Le Thi Thuy An
59-67
https://doi.org/10.46755/vjog.2024.2.1687
PDF (English)
Establishment of a sperm bank for infertility treatment at Da Nang Hospital for Women and Children
Pham Chi Kong
68-74
https://doi.org/10.46755/vjog.2024.2.1701
PDF (English)
Chromosomal abnormalities and Y chromosome microdeletions in patients with azoospermia and cryptozoospermia
Pham Chi Kong
75-82
https://doi.org/10.46755/vjog.2024.2.1700
PDF (English)

Báo cáo trường hợp

Herlyn-Werner-Wunderlich Syndrome: A case report and a comprehensive review of literature
Nguyen Tuyet Trinh, Dang Van Tan, Tran Minh Thang, Le Viet Hung, Cao Ngoc Thanh
83-88
https://doi.org/10.46755/vjog.2024.2.1673
PDF (English)
Xem tất cả các số